Korfbalhal DSC Woensel
Ontwerp : 2001

De korfbalclubs DETO en Sportlust spelen beiden hun wedstrijden aan de Vijfkamplaan op het sportpark Woensel. Daar staan ook hun clubhuizen ruggelings tegen elkaar aan. De gemeente Eindhoven wil het sportpark Woensel verder ontwikkelen naar een zogenaamd civic centre. Een gebied “waar beweging centraal staat”. De sportverenigingen die daar nu gevestigd zijn spelen bij deze ontwikkeling een belangrijke rol. Een eigen korfbalhal is een vurige wens van beide clubs. In de winterperiode wordt er in verschillende hallen binnen en buiten de gemeente gekorfbald. In die periode hebben de verenigingen geen inkomsten (wel uitgaven) en verdwijnt het clubgevoel door de spreiding over de stad. Op 21 mei 2001 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe ontwikkelingen op het sportpark Woensel. Toen de plannen van de gemeente in het voorjaar 2001 concretere vormen aannamen en de beide korfbalclubs uitgenodigd werden om mee te gaan denken, hebben beide verenigingen besloten hier samen invulling aan te geven. De nationale en internationale tendens is bij korfballen dat de sport zich steeds meer richt op de zaal. Beide verenigingen willen zich met het oog op toekomst hierbij aansluiten zodat er in Eindhoven op termijn weer topkorfbal mogelijk is. ondere andere daartoe wordt besloten tot fusie. Mocht alles doorgaan zoals DETO en Sportlust dat willen dan kan voor het winterseizoen 2002 in Woensel gekorfbald worden in een eigen korfbalhal op een schitterende accommodatie in het prachtige sportpark Woensel. Een eerste inspraakronde van de commissies van beide korfbalverenigingen is verwerkt. Daarnaast zijn enkele opmerkingen van de Gemeente Eindhoven opgenomen. De hal is verder uitgewerkt en duidelijk als korfbalhal vorm gegeven.
De dienst stadsontwikkeling van de Gemeente Eindhoven heeft in juni 2002 een masterpaln voor het sportpark gepresenteerd.
DETO en SPORTLUST werken verder aan de nieuwe accomodatie. Beide verenigingen fuseerden op 1 juli 2002 tot DSC.
 
 

 
Bureau  
Filosofie
Architect
Download
Vacatures
Bureaugegevens
Contact
 
Projecten
Bedrijven & Winkels
Kantoor & Interieur
Woningbouw
Woningen
Woninguitbreidingen
Overige projecten
 
                                                   TERUG                                                                                                                  HOME