ARCHITECT

Ir. Stephen Goth Architect


Opleiding

MTS Eindhoven Bouwkunde
HTS Tilburg Bouwtechniek
TU Delft Bouwkunde Stedenbouwkunde specialisatie architectuur

Werkzaam voor

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant '02 -heden lid Welstandscommissies Meireijstad, Veghels-buiten en vervangingen
Gemeente Venlo voorzitter Adviescommissie Welstand '16 -heden
Gemeente Sittard-Geleen voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit '19 - heden

Eigen bureau Archidesk, 1986 - heden

Projecten in samenwerking:

PlazaFutura Eindhoven
30 woningen Rosmalen
9 woningen Heeswijk-Dinther ( winnaar besloten prijsvraag)
11 woningen Melderslo
20 woningen en 67 koopflats Eindhoven
7 milieuwoningen Geldrop
Appartementen Aalst-Waalre
Supermarkt met woningen Zeeland en St.Maartensdijk
Bedrijfshallen met kantoren 's Hertogenbosch, Bladel
Autobedrijf Veldhoven
Sportaccommodaties ( winnaar besloten prijsvraag)
Stedenbouwkundige projecten o.a. Aalst-Waalre, Moerdijkterrein
Stedenbouwkundig duurzaam bouwen plan Mierlo
Bureauprojecten:
 
Stedenbouwkundig ontwerp duurzaam gebouwde uitbreiding Eindhoven
Autobedrijf te Nuenen en latere uitbreidingen
Ontwerp uitbreiding autowasplaats Eindhoven
Woonhuizen Waalre, Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard, Son en Hoorn
Bungalow en latere opbouw Eindhoven Achtse Barier
Uitbreidingen woonhuizen Deurne, Eindhoven, Nuenen, Best, Waalre, Dommelen, Oss en Son
Muziekkamers Eindhoven
Ontwerp inpassing woningen Gouderak
Ontwerp 24 woningen en kerkcentrum Beek
Ontwerp appartementen Waalre, Eindhoven, 's-Hertogenbosch
Particulier zwembad Eindhoven
Ontwerp zwembad en paardenstal Veldhoven
Wijnkelder Lieshout
Advisering interieur, programma van eisen en tegelwerkontwerpen en
Realisatie 2000m2 kantoren Stadion Amsterdam ArenA
Realisatie bergingen Stadion Amsterdam ArenA
Bedrijfshallen Son, Veldhoven en Weert
Renovatie en verbouw wijnkoperij te Aalst
Kapperszaak renovatie, architectuur en interieur 's-Hertogenbosch
Juwelierswinkel Eindhoven
Ontwerp restaurant Weert
Ingang en trappartij thema-restaurant Heerlen
Gevelaanpassing tehuis Engelsbergen  Eindhoven
Interieur Eurandom TU/e Eindhoven 1000 m2
Laplacegebouw EESI-TU/e (besloten prijsvraag)
Ontwerp opwaardering N-Laag TU/e
Ontwerp front-office TU/e facilitair
Ontwerp glazen overkapping in monumentaal (voormalig) klooster Boxmeer
Meubels kinderhoek en balies Krabbedans
Stadsdeelkantoren, Woensel-zuid, Strijp, Gestel, Woensel-noord, Stratum, Tongelre
Jongerencentrum Mensfort Eindhoven
Ontwerp kerkcentrum van Ars Eindhoven
Ontwerp kartinggebouw Eersel
Ontwerp objecten in Eindhoven Vlokhoven
Ontwerp korfbalhal en interne verbouwing clubhuis Eindhoven
Ontwerp uitbreiding Philipshuis Eindhoven met speelzaal
Bureaudeelnames:
 
Prijsvraag wonen kleine eenheden 's Hertogenbosch
Deelnemer Europan prijsvraag, uitbreiding Breda-west
Prijsvraag nieuwe woonvormen Eindhoven
Ontwerpseminar TU/e - Meerhoven
Workshop Gemeente Eindhoven aanpassing Winkel Centrum Woensel
Prijsvraag informatiecentrum Meerhoven in voormalig verkeersgebouw Welschap
Workshop wijk Jeruzalem Tilburg bna/tiwos
Prijsvraag Gemeente Eindhoven Wilhelminaplein
Medeorganisatie:
 
BNA symposium "Architectuur en Industrie"
BNA architectuurestafette Eindhoven
BNA kringdiscussie Welstandsbeleid
BNA Dag van de Architectuur '93-'95
BNA Nacht van de Architectuurfilm '95
Zomerfeest Vlokhoven
Tentoonstelling oeuvre Reinier Tybout Museum Kempenland '95
Enquête Milieuvriendelijk Bouwen
Bijzonderheden:
 
Ministerie BuZa, Ivoorkust en Niger
Aannemingsbedrijf Gebr. Relou, Eindhoven stage
Stichting Architecten Research, Eindhoven stage
Architectenbureau Manning/van Hapert, Eindhoven
Architectenbureau De Jonge, Nuenen
Toekenning maximaal stipendium Ministerie WVC '86
Publikatie artikelen in "De Architect", architectuur boven-Niger en architectuurkritiek
Artikel over "zwevende" uitbreiding in bouwen met staal oktober '02
Nominatie Architectuurprijs Eindhoven '93
Opzet bna tentoonstelling geschiedenis verkeersgebouw Welschap
Lid Branchevereniging van Nederlandse Architecten '87 -'19
Ingeschreven in het architectenregister - heden
Penningmeester BNA-kring zuid-oost-Brabant '92-'96 en daarvoor gewoon bestuurslid
Oprichter secretaris en penningmeester van Stichting Wijkoverleg Vlokhoven '94-'00
Lid Vereniging Milieuvriendelijk Bouwen Eindhoven e.o. '98-'02
Ondertekenaar convenant milieubewust bouwen
Maandelijkse architectenwinkel met de Gemeente Eindhoven dienst bouw- en woningtoezicht '03-'05
Bouwzakenadviseur van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Eindhoven '99-'00
Voorzitter (voorheen bestuurslid) Stichting de Krabbedans Centrum voor Beeldende Kunsten, '99 -'06
Projectleider 9e van Eindhoven '07-'08
Voorzitter Stichting Lichtjesroute '08-'12
Gecertificeerd praktijkbegeleider Fundeon/SBB '02-'19
Vóorzitter Stichting Eindhoven in Beeld '13-heden,be />
 

 

 
Bureau  
Filosofie
Architect
Download
Vacatures
Bureaugegevens
Contact
 
Projecten
Bedrijven & Winkels
Kantoor & Interieur
Woningbouw
Woningen
Woninguitbreidingen
Overige projecten
 
                                                                                                                                                                     HOME