Kantoorgebouw Zoetermeer
Ontwerp : 2012.
Opdrachtgever :
Onroerend Goed K.A. Konijn

Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden en verbeteringen van Kantoorgebouw De Leeuwenhoek.

Het kantoorgebouw uit begin jaren '80 is in zijn presentatie achterhaald. In ons ontwerp worden enkele handvaten gegeven voor modernisering.

Zowel te voet, te fiets als met de auto valt het bij het benaderen van het terrein vůůr De Leeuwenhoek op dat het straatprofiel erg breed is en daardoor zich presenteert als een te grote steenvlakte. Daarnaast ligt een betontegeltrottoir van matige kwaliteit. Dit terrein behoort niet bij De Leeuwenhoek. Om De Leeuwenhoek beter te benaderen zou het verbeterde trottoir doorgetrokken moeten worden. Hiervoor zou een boom die ook het zicht op De Leeuwenhoek ontneemt, moeten worden verwijderd. De groenstrook zou, mits beter onderhouden en voorzien van beplanting, de sfeer kunnen verbeteren. In dit voorstel gaat het trottoir verder over op een pad van houten delen dat voert naar het plein voor De Leeuwenhoek. Daarvoor zal de waterpartij iets ingekort moeten worden. Tussen voetpad en water worden houten staken als afscheiding geplaatst. Deze staken worden als thema voor de begane grond van het kantoorgebouw en de parkeergarage gebruikt. Enige lage begroeiing met kleine boompjes geven de ruimte een vriendelijker karakter. Zowel de brug over het water als de gevel worden afgezet met houten staken. De houten staken worden ook binnen in de het entreegebied doorgetrokken. Hierdoor ontstaat een relatie tussen de buiten- en de binnenwereld.

Om ingang van de parkeergarage vriendelijker te maken stellen we een natuurlijk materiaal voor. Houten staken van ongeveer 50 mm doorsnede met een onderlinge afstand van 100 mm. Deze staken kunnen van een houtsoort zijn die geen verder onderhoud vergt. De houtkleur sluit goed aan bij het hek naar het naastgelegen kantorencomplex en de kleur van de baksteen van de buren. Hierdoor ontstaat een vriendelijke binding. De houten staken worden met bouten en moeren op het bestaande verzinkt stalen hekwerk aangebracht.

Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden en verbeteringen van Kantoorgebouw De Leeuwenhoek, Derde Verdieping.

De hal waarop de lift en het trappenhuis uitkomt, is een zwak punt in de presentatie van kantoren. Hier worden oplossingsrichtingen voor gegeven. Dit kantoor heeft op zich een efficiŽnte plattegrond maar is weinig flexibel. Er ontbreken voldoende (twee) vluchtwegen voor het geval dat het gebouw optimaal gebruikt gaat worden.

Vanuit de lifthal op de derde verdieping zien we twee ingangen naar de daarachter gelegen kantoren. Als we binnen zijn in zo'n kantoor lopen we bij wijze van spreken tegen een toiletblok aan. In twee richtingen zien we de gang die optisch erg smal is. Door het toiletblok te vereenvoudigen door vlak uit te timmeren en te stukadoren wordt de beleving van de gang en het zicht op het toiletblok al een stuk rustiger. Maar als we de verdieping efficiŽnter en flexibel willen indelen dan stellen we een doorbraak door de kern voor.

Als de doorbraken van de toiletgroepen zijn gerealiseerd is de ontvangstruimte van bezoekers enorm verbeterd. In de deze ruimte zijn mogelijkheden voor receptie/secretariaat, bezoekersruimte en ontmoetingsruimte. Een modern (flex)kantoor bevat grotere ruimten. De Indelingsmogelijkheden gaan er behoorlijk op vooruit. Zowel een cellenkantoorindeling waarop oorspronkelijk de Leeuwenpoort is gebouwd, als kantoortuinen als een flexkantoorindeling zijn nu mogelijk. Ook zouden meer kleine gebruikers een kantoor kunnen huren achter een gemeenschappelijke deur voor twee of drie kantoren.

Om de indeling van de kantoren flexibeler te maken is het mogelijk om op de oost en west gevels noodtrappen toe te voegen. Geheel volgens de uitvoering van de bestaande twee trappenhuizen. Het is dan mogelijk om per verdieping zelfs acht kantoorunits te realiseren. Dan is het misschien wel zaak om de brandwerendheid te verschuiven naar de acht voordeuren van de kantoren. Zonder erg grote ingrepen zouden de kantoren aan de kopgevels kunnen worden voorzien van balkons. Dit kan voor sommige organisaties een extra aantrekkingskracht geven. De balkonopening zou ingezaagd moeten worden in de hangende betonnen buitengevelelementen.

 
Bureau  
Filosofie
Architect
Download
Vacatures
Bureaugegevens
Contact
 
Projecten
Bedrijven & Winkels
Kantoor & Interieur
Woningbouw
Woningen
Woninguitbreidingen
Overige projecten
 
                                                   TERUG                                                                                                                  HOME