Ontwerp : 1999.

Dit schetsontwerp ten behoeve van de verwerving van een perceel gaat in op de beoogde stedenbouwkundige structuur rond het centrum van Aalst door een verbinding te maken naar het achtergebied via een smal terrein. De overkluizing wordt dubbel gebruikt en maakt een intensieve bebouwing mogelijk.
 

 
Bureau  
Filosofie
Architect
Download
Vacatures
Bureaugegevens
Contact
 
Projecten
Bedrijven & Winkels
Kantoor & Interieur
Woningbouw
Woningen
Woninguitbreidingen
Overige projecten
 
                                                   TERUG                                                                                                                  HOME