Functiegemengde uitbreiding Centrum Eindhoven.
Stedenbouwkundig ontwerp : 1986
Studie: voormalig Philip-Morristerrein Eindhoven.

Vooraf is een studie gemaakt naar de haalbaarheid van bepaalde branches in de binnenstad van Eindhoven. Daarna volgt een studie naar drie terreinen n.l. De Heuvel, Smalle Haven en het voormalig PhilipMorris-terrein.
Integratie met het huidige Centrum staat voorop omdat door de ligging ten opzichte van de Dommel een integratie met het achtergebied niet mogelijk is. Het isolement van het Tramstraatkwartier wordt verminderd.
Zoveel mogelijk wordt bestaande bebouwing behouden. Door een beperkte verlegging van de Vestdijk wordt terrein bij de binnenstad gevoegd ten behoeve van een sterke functie namelijk een Congresgebouw. De Smalle Haven wordt aangevuld met transito-woningen (kan woning of winkel/werkplaats worden). Langs de Dommel is een stadspark gepland met ruimte-vormende uitstulpingen de stad in. Dit is het Stadspark.
In het hart van de stad tussen Catharina-kerk en Paterskerk wordt de Stadstuin gecreŽerd, een plek voor ontmoeting.
De Markt, het Stratumseindplein en in de assen tussen de kerken zijn zeven paviljoens gepland ten behoeve van verschillende kunstvormen.

De bebouwing van het PM-terrein is gedetailleerd uitgewerkt. Het betreft een functiegemengd gebouw. Rondom het hoger gelegen plein bevinden zich woningen en atelier-woningen. Er op een klein gebouw voor kinderopvang. Trappen dalen weer af naar de Dommel. Centraal is het parkeren gelegen met rondom naar buiten gericht kantoren aan de Vestdijk en werkplaatsen aan de achterzijde. De trappartij die het bovenplein met de stad verbind is aangevuld met een bloemenkiosk en restaurant.

Inmiddels zijn deze terreinen ieder op zich ad-hoc bebouwd.


 

 
 
 
 
 
Bureau  
Filosofie
Architect
Download
Vacatures
Bureaugegevens
Contact
 
Projecten
Bedrijven & Winkels
Kantoor & Interieur
Woningbouw
Woningen
Woninguitbreidingen
Overige projecten
 
                                                   TERUG                                                                                                                  HOME