Een schets voor Luchen (Mierlo)
Stedenbouwkundig ontwerp : 2006

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld om in Luchen met name woningbouw te realiseren; dit is te zien op de globale plankaart.
Bovendien sprak de gemeente de ambitie uit duurzaam te willen bouwen. De Vereniging Milieuvriendelijk Bouwen voor Eindhoven en omstreken ziet hier een kans
om haar doelstelling te realiseren.

De Vereniging Milieuvriendelijk Bouwen voor Eindhoven en omstreken is een netwerk van deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, en ecologische bouwkunde. Het doel van dit netwerk is om samen met toekomstige leden duurzame, ecologische woningbouw te realiseren met een hoge mate van bewonersparticipatie. Uit de betrokkenheid van bewoners bij de realisatie verwacht de vereniging in de toekomst een goed gebruik van de woning.

Het voorontwerp-bestemmingsplan is bestudeerd en is er een globale plankaart uitgewerkt tot een ruw stedenbouwkundig plan. Hiermee denken we een goede uitgangspositie voor de vereniging MvB gecreŽerd te hebben om zowel stedenbouwkundig als in de uitwerking haar doelstellingen te realiseren. Immers: bij het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan zijn zoveel mogelijk DUBO maatregelen ingevoerd.


 

 
Bureau  
Filosofie
Architect
Download
Vacatures
Bureaugegevens
Contact
 
Projecten
Bedrijven & Winkels
Kantoor & Interieur
Woningbouw
Woningen
Woninguitbreidingen
Overige projecten
 
                                                   TERUG                                                                                                                  HOME